Ein tîm yng Nghymru

Mae staff BTO Cymru yn darparu ymgysylltiad, hyfforddiant a chefnogaeth i'n rhwydwaith o wirfoddolwyr, ac yn cynnal ymchwil gwyddonol pwysig i ddiwallu anghenion penodol Cymru.

Nhw yw y prif bwynt cyswllt ar gyfer ein rhwydwaith o wirfoddolwyr, y rhwydwaith gwirfoddolwyr rhanbarthol, ein holl aelodau, ein cyllidwyr a sefydliadau partner, ac yr ydym oll yn gweithio gyda'n gilydd i ddarparu cefn gwlad sy'n fywiog ac amrywiol yma yng Nghymru.

Mae gan ein staff adnabyddiaeth dda o gefn gwlad a diwylliant Cymru ac y mae hyn yn golygu y gallant roi adborth i bencadlys y BTO a sicrhau bod arolygon monitro ac ymchwil cenedlaethol y BTO yn berthnasol i Gymru.

Mae ein staff ar gael i drafod datblygu prosiectau ymchwil, hyfforddi a datblygu gwirfoddolwyr, ac i ateb unrhyw ymholiadau cyffredinol.

  • Os ydych am gymryd rhan neu os ydych angen cefnogaeth gydag unrhyw arolwg yr ydych am ei gwneud neu yr hoffech ei gwneud, y mae croeso i chi gysylltu efo'ch Cynrychiolydd Rhanbarthol (gweler isod) i gael y persbectif lleol.

BTO Cymru

Rachel Taylor
Senior Ecologist
Callum Macgregor
Senior Research Ecologist
Hannah Hereward
Research Ecologist
Photo of Gethin Jenkins-Jones
Development and Engagement Coordinator
Katharine Bowgen
Research Ecologist
Cysylltwch â ni

Tel: 01248 383285

E-bost: wales.info [at] bto.org

Location

BTO Wales, Thoday Building
Deiniol Rd
LL57 2UW Bangor , Gwynedd
Wales


Related content

Switch language