BTO Cymru

RIver in Wales by Dawn Balmer

Mae cryfder y BTO yng Nghymru yn dystiolaeth i ymdrech ein gwirfoddolwyr. Am flynyddoedd, mi roedd swyddog anrhydeddus y BTO yn Gymru, John Lloyd, ac ein tim o swyddogion rhanbarthol wedi arwain ar waith yr ymddiriedolaeth, ac wedi hyfforddi a recriwtio adarwyr i gymryd rhan mewn arolygon. Mi fyddwn yn rhoi llawer mwy o gefnogaeth ar ol agor swyddfa BTO Cymru yn mhrif ysgol Bangor. Yn y swyddfa fydd Dr Rachel Taylor, Uwch Ymchwilydd Ecolegol, a Kelvin Jones, Swyddog Datblygu.

                                    

                             rachel.taylor [at] bto.org (Dr. Rachel Taylor)                                                kelvin.jones [at] bto.org (Kelvin Jones)

Mae'r swyddfa wedi lleoli yn adeilad Thoday o fewn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Ein cyfeiriad a rhif ffon yw:

Adeilad Thoday,
Ffordd Deiniol,
Bangor,
Gwynedd.
LL57 2UW

Ffon : 01248 383285
 

 Dros y dair blynedd nesaf fyddwn yn anelu at:

  • Ddenu mwy o wirfoddolwyr ac aelodau – fydd hyn yn gadael i ni ddarparu gwybodaeth gyfun ar rywogaethau pwysig yn ein chynefinoedd yng Nghymru – efallai Gwybedog brith yn y coedwigoedd derw, Gylinir ar y tir amaethyddol, hwyaid ar ein glannau, neu adar y to yn eich gerddi. Cliciwch yma i gysylltu hefo eich cynrychiolydd lleol.
     
  • I weithio hefo partneriaethau yng Nghymru, Cymdeithas Adarydda Cymru, RSPB, ar Cyngor Cefn Gwlad, er mwyn datblygu gwybodaeth fedrith esbonio'r newidiadau mawr mewn poblogaethau rhywogaethau fel y Gylfeinir ar ein hucheldiroedd.
     
  • I rhoi llais Cymraeg i'r BTO, yn canolbwyntio ar faterion sydd yn bwysig i adarwyr Cymru - rhoi gwybodaeth yn ddwyieithog.